Waarom is biodiversiteit belangrijk?

De huidige wijze waarop het gros van ons voedsel wordt geproduceerd, zorgt voor verlies van biodiversiteit. Dat kan en moet anders. 

Dat verlies van biodiversiteit gebeurt wereldwijd, dus ook in Nederland. Het komt onder andere door (overmatig) gebruik van pesticiden, het verdwijnen van leefgebieden en het op grote oppervlaktes verbouwen van slechts één soort gewas.  

Gelukkig zijn er veel schakels in de voedselketen, zoals boeren, leveranciers én de horeca, die zich inzetten voor het behoud en herstel van biodiversiteit. Deelname aan Biodiversiteit op je Bord moedigt horeca en cateraars aan om biodiversiteitvriendelijke producten op de menukaart zetten. Hiermee werken producenten en afnemers samen om biodiversiteitsherstel te stimuleren. 

icon/water

‘Biodiversiteit’ staat voor de verscheidenheid aan dier- en plantsoorten en de samenhang daartussen

Deze soortenrijkdom -en natuur is ontzettend belangrijk omdat het de basis vormt voor ons bestaan. Insecten bestuiven landbouwgewassen, natuurlijke vijanden van plaagdieren en ziektes zorgen dat er genoeg voedsel groeit, bodemleven zorgt ervoor dat gewassen kunnen groeien en zeeorganismen halen broeikasgassen uit de lucht. Biodiversiteit biedt namelijk meer aan mensen dan ‘genieten’. Je kunt je dus vast wel voorstellen dat biodiversiteit daarom ook wel het “Life Support System” wordt genoemd. 

Helaas staat deze biodiversiteit onder grote druk en onze manier van voedsel produceren en consumeren heeft daarin een belangrijk aandeel.

Vind jij dit ook belangrijk?

Meedoen is niet alleen voor de natuur een goed idee. Het is ook gewoon leuk om door deze bril naar je bedrijfsvoering te kijken en te weten dat je onderdeel bent van de oplossing in plaats van het probleem!